If you would like to receive our periodic newsletter please fill in the registration form.

PwC Newsletter

Newsletter

PwC Tax Newsletter May 2017

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na na dohodak i izmjene Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Newsletter

PwC Tax Newsletter November 2016

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH

Newsletter

PwC Tax Newsletter September 2016

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu

Newsletter

PwC Tax Newsletter August 2016

Pravilnik o transfernim cijenama FBiH

Newsletter

PwC Tax Newsletter June 2016

Dopuna zakona o poreskom postupku Republike Srpske

Newsletter

PwC Tax Newsletter June 2016

Pravilnik o transfernim cijenama RS